ลงทะเบียนธกส 10000


20-70 ปี
จาก 6000
6-28%
ขอเงินถึง 1 หมึ่น บ.

ไม่มี LINE จะลงทะเบียน ธ.ก.ส. 10,000 บาทได้อย่างไร 

 

โครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ที่ได้ผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 เป็นโครงการสินเชื่อ ธ.ก.ส. 2566 โควิด ที่ทางธนาคารเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป ทั้งที่เป็นลูกค้าเดิม หรือไม่ได้เป็นลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดให้ลงทะเบียน ธ.ก.ส. 10,000 บาท โดยจะต้องไม่มีการลงทะเบียนซ้ำซ้อนกับธนาคารออมสิน

คุณสมบัติของลูกค้าที่ต้องการลงทะเบียน ธ.ก.ส. 10,000 บาท

 1. จะต้องเป็นลูกค้า ธ.ก.ส. แต่เดิมอยู่แล้ว
 2. จะต้องเป็นเกษตรกร หรือเป็นบุคคลในครอบครัวเกษตรกร และยังไม่ได้เป็นลูกค้า ธ.ก.ส.
 3. จะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และจะต้องไม่เกิน 70 ปี

เงื่อนไขของสินเชื่อ ธ.ก.ส.2566 โควิด

 1. วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 10,000 บาท
 2. อัตราดอกเบี้ยแค่ 0.10% ต่อเดือน ผ่อนชำระได้นานถึง 24 เดือน และปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรก
 3. จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

วิธีการลงทะเบียน ธ.ก.ส. 10,000 บาท

 1. ลูกค้าจะต้องลงเบียนผ่านไลน์โดยการเพิ่มเพื่อนกับ ธ.ก.ส. ทาง LINE BAAC Family เท่านั้น หรือเพิ่มเพื่อนโดยการพิมพ์ไอดีไลน์ @baacfamily
 2. ลงทะเบียนโดยการเลือกเมนู COVID-19 ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือผ่าน ธ.ก.ส. จากนั้นกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
 3. รอ SMS เพื่อเตรียมเอกสารและเข้าไปทำสัญญากับธนาคารตามวันและเวลาที่กำหนด โดยเอกสารที่ใช้จะมีดังนี้
 • บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาบัตรประชาชน
 • เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และที่ทำงาน

ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติ จะขึ้นอยู่กับเอกสารของลูกค้า โดยใช้เวลาโดยประมาณ 10 วันทำการ หรืออาจจะมากกว่านั้น 

วิธีกดเงิน ธ.ก.ส. 10,000 บาท

ลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อจะสามารถกดเงินได้ที่ตู้ ATM ของ ธ.ก.ส. ด้วยบัตร ATM, ธ.ก.ส. A-Mobile หรือบัตรเดบิต

การลงทะเบียน ธ.ก.ส. 10,000 บาทเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนมาแล้วตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2566 โดยในการนัดหมายเข้ามาทำสัญญาในครั้งแรกนั้น หากผู้ลงทะเบียนไม่สามารถจะมาตามนัดหมายได้ สามารถจะนัดหมายได้ใหม่อีก 1 ครั้งโดยจะต้องแจ้งล่วงหน้า และถ้ายังไม่สามารถมาตามนัดหมายได้อีก จะถือว่าลูกค้าไม่ประสงค์จะดำเนินการขอสินเชื่ออีกต่อไป

หากลูกค้าได้ทำการกู้เงินหรือทำการลงทะเบียน ธ.ก.ส. 10,000 บาทไปและได้รับอนุมัติไปแล้ว แต่ไม่เต็มวงเงิน จะไม่สามารถทำการขอกู้ในโครงการนี้ได้อีก เนื่องจากเป็นโครงการช่วยเหลือจากรัฐบาลจึงกำหนดให้สิทธิ์ได้แค่คนละ1 สิทธิ์เท่านั้น

กรณีที่ลูกค้าไม่สามารถลงทะเบียน ธ.ก.ส. 10,000 บาทได้เนื่องจากอาจจะไม่มีโทรศัพท์มือถือ หรือไม่มีโปรแกรม LINE ลูกค้าสามารถจะให้พนักงาน ธ.ก.ส. ลงทะเบียนให้ได้ รวมไปถึงญาติคนใกล้ชิด ลูกๆ เพื่อนบ้าน สามารถลงทะเบียนให้ได้

ตรวจแหล่งเงินด่วน

20-70 ปี
จาก 6000
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
กู้เงินถึง 2 ล้าน บ. gsl.in.th สินเชื่อฉุกเฉิน 50000
20-70 ปี
จาก 6000
6-28%
ขอเงินถึง 1 หมึ่น บ. ลงทะเบียนธกส 10000
20-60 ปี
จาก 12000
20-28%
วงเงินถึง 8 แสน บ. บัตรกดเงินสด tmb